Skip to main content

Klik op de flyer voor meer informatie

BeaBoog - Creatieve dagbesteding

De Eper kunstschilder Ben Aa is gestart met BeaBoog creatieve dagbesteding. Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of met lichte dementie kunnen daar meedoen aan schilderlessen. Mensen met een burn-out zijn ook welkom.

Vrolijkheid, vriendelijkheid en geborgenheid. Daar draait het om bij BeaBoog. Ben Aa vertelt: “In mijn dagelijkse schilderlessen zeg ik altijd: iedereen kan schilderen. Je moet er alleen wel even wat hulp bij hebben om je kwaliteiten te zien. Zo werkt dat bij de cursisten van BeaBoog ook. Ik help hen graag.” Naast de ontspanning en persoonlijke aandacht en waardering, biedt Ben Aa van BeaBoog een luisterend oor voor iedereen. “Hier zijn we samen kunstzinnige en creatief bezig. Maar bovenal kan men hier zichzelf zijn.”

Voor wie?
Wie die cursisten zoal zijn? Dat kunnen mensen zijn die lichte dementie hebben, of mensen die ooit na een herseninfarct een functiebeperking van één of meerdere lichaamsdelen hebben opgelopen. “Maar ook mensen met een burn-out of personen die zwaar overspannen thuis zitten, zijn hier van harte welkom. Ieder mens heeft een creatief talent, ook niet kunnen tekenen is geen belemmering.  Daar probeer ik samen met de cursisten achter te komen. Het maakt me dus ook niet uit of je een handicap hebt of niet.”

Grootte van de groep
Bij BeaBoog zijn wekelijks zo’n vijf dagdelen bestemd voor deze mensen. Die groepjes zijn maximaal 5 personen groot om hen zo persoonlijk mogelijk te begeleiden, aldus Aa. “Kleine groepjes in een beschermde omgeving. Dat is een voorwaarde.” BeaBoog is zeer toegankelijk en bevindt zich in het centrum van Epe.

Schildersezels en andere materialen zijn zelfs technisch aangepast, zodat een ieder mee kan doen. “Ook als men uitvalsverschijnselen heeft of trilt.” Tijdens de lessen bij BeaBoog zijn er diverse aanpassingen aan schildersezels gedaan waardoor de bezigheid voor een ieder goed te doen is. (zie Foto's)

Ben Aa wordt bij BeaBoog ondersteund door Corrie van Bottenburg en Inge Jager die jarenlange ervaring in de zorg hebben opgebouwd. 

Doelstelling
Kunstschilder Ben Aa uit Epe geeft schilderles aan personen die kampen met een burn-out of die een functiebeperking hebben door een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Hij wil dat die cursisten via het schilderen hun eigenwaarde en zelfvertrouwen weer terugvinden.

Vergoeding
Deze vorm van dagbesteding wordt vergoed via de wmo-regeling van de gemeente waar u woont. Deelname aan de dagbesteding bij BeaBoog kan gebeuren middels “zorg in natura” of met een Persoonsgebonden Budget (PgB). BeaBoog werkt hiervoor samen met de acht gemeentes; te weten Epe, Heerde, Hattem, Apeldoorn, Zutphen, Brummen, Lochem en Voorst. Aa: “Deze vergoeding is aan te vragen bij het wmo-loket van uw gemeente of, in de meeste gevallen, via  een sociaal manager of coach die deze cliënten begeleidt.”

Hoe kunt u zich aanmelden bij BeaBoog

Zijn alle formaliteiten geregeld dan kunt u altijd zelf bepalen voor welke dagbesteding u kiest en kunt u zich wenden tot BeaBoog. Komt u niet in aanmerking voor een vergoeding dan neemt u rechtstreeks contact op met BeaBoog.

‘Iedereen kan creativiteit ontdekken!’
BeaBoog is een vervoeging van Aa’s voor- en achternaam en het woord dagboog (een boog die een hemellichaam tijdens zijn schijnbare beweging langs de hemel beschrijft). “Mentale prikkeling en de activering van lichaam en brein is zeer goed voor ieder mens. BeaBoog moet voor deze omgeving namelijk uitgroeien tot een plek waar een ieder dagelijks zijn of haar creativiteit kan ontdekken.”