Skip to main content

Hoe meld u zich aan voor Dagbesteding.

Bij de gemeente waar u woont.

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor dagbesteding en dagopvang, inclusief vervoer. Hebt u gespecialiseerde ondersteuning nodig?
Dan kan de gemeente u een maatwerkvoorziening toekennen.

 • Dagbesteding kan de maatschappelijke participatie van mensen bevorderen. Zorgboerderijen doen dit op een andere wijze dan reguliere instellingen voor dagbesteding. Daarmee hebben ze toegevoegde waarde ten opzichte van het reguliere aanbod van dagbesteding.
 • Dagbesteding vervult ook een belangrijke steunfunctie voor mantelzorgers. Het geeft hen de mogelijkheid om maatschappelijk te blijven participeren en de zorg voor hun naaste langer vol te houden.
 • Bij dagbesteding worden verschillende activiteiten aangeboden. Het doel is een zinvolle daginvulling.

  

Aanmelden

 • U kunt zich bij uw gemeente aanmelden voor Wmo-ondersteuning, voor dagbesteding.
 • Dagbesteding kan ook onderdeel van zorg zijn via de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt Wlz-zorg aanvragen als uw partner of uw kind blijvend 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft.
  Heeft u een pgb Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of een pgb Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2015 een eigen bijdrage aan het CAK. U ontvangt hiervoor facturen van het CAK.
 • Valt u niet in bovenstaande regelingen, dan kunt u contact opnemen met BeaBoog.
 • BeaBoog heeft haar cliënten administratie en cliënten begeleiding uitbesteed aan "de Passerel" te Apeldoorn.

 

Persoongebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN)

Een alternatief voor het persoonsgebonden budget (PGB) is zorg in natura (ZIN)
Wat is het verschil tussen een PGB en ZIN

 • Met een persoonsgebonden budget bepaald u zelf welke zorgverleners u gaan ondersteunen en hoe u de zorg precies ontvangt. Met uw persoonlijke budget gaat u dus zelf zorgverleners contracteren, betalen en de bijbehorende administratie bijhouden. Verder moet u verantwoording afleggen aan het zorgkantoor.
 • Bij zorg in natura contracteert de gemeente of het zorgkantoor, de zorgaanbieders en ondersteuning. De zorgaanbieder die u de zorg levert, bepaalt welke zorg u krijgt en hoe u de zorg krijgt. De zorgaanbieder levert zorg en organiseert voor u de administratie. U kunt met de zorgaanbieder duidelijke afspraken maken over de manier waarop U zorg krijgt. Vaak is daarin veel mogelijk.