Huisregels, hygiëne en veiligheid

Sociale omgang:

 • Respect hebben voor elkaar is belangrijk. Gelijkwaardigheid is onze vuistregel zodat iedereen bij BeaBoog zich goed voelt. Alle aanwezigen gaan op een prettige, sociale en behulpzame manier met elkaar om. Vloeken, schelden of het gebruiken van schuttingtaal is niet toegestaan.
 • Openheid als er iets aan de hand is of als iets niet duidelijk is. Alles is op te lossen zolang het bespreekbaar is
 • Voor de begeleiding is het de taak om sturing te geven, mee te helpen en enthousiasme over te brengen aan de deelnemers zodat deze met plezier en met een goed gevoel de dagbesteding beleven. De thee/koffie pauze is een belangrijk sociaal moment. We helpen elkaar waar nodig en blijven aan tafel zitten tot iedereen klaar is.
 • Binnen roken is niet toegestaan. Drugs en alcoholische dranken mogen niet worden gebruikt.

Procedure omtrent agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen:

 • In de huisregels staat dat diefstal (seksuele) agressie en (ongewenste) intimiteiten    verboden zijn.
 • Daarnaast werken wij volgens het stappenplan van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hygiëne regels:

 • Handen wassen na toiletgang en voor de pauzes.
 • Melden als het toilet bevuild is of als het toiletpapier op is.
 • Als de omstandigheden hierom vragen, is het dragen van aanwezige schorten verplicht. 

Veiligheid:

 • Altijd in overleg met de begeleiding aan het werk gaan.
 • Bij beschadiging, hoe klein ook, melden bij de zorgleiding.
 • Zet de spullen, na het schoonmaken altijd weer op de juiste plek terug.
 • Bij brand of ongelukken direct alarm slaan bij de begeleiding. Brandblusser is aanwezig

Algemene regels:

 • Afval hoort niet op de grond. Het atelier voor de dagbesteding moet er netjes en   gastvrij uitzin.
 • Bij BeaBoog worden de volgende soorten afval gescheiden:
  o Papier/karton
  o Glas
  o Plastic in de oranje containers
  o GFT op de groene bak
  o Restafval in de grijze bak
  o olieverf-resten worden gedroogd aangeboden.
 • Vragen als iets niet duidelijk is. Geen actie ondernemen als de consequenties niet te overzien zijn.
 • We gaan uit van de mogelijkheden van de deelnemers, maar zien ook de valkuilen. Veiligheid en vertrouwen zijn belangrijk.
 • Begeleiders houden zich aan het privacyreglement .

 

De huisregels worden door de deelnemers en de vrijwilligers ondertekend en nagestreefd.