Veiligheid bij BeaBoog

Risico’s:

De deelnemers kunnen deelnemen aan alle atelieractiviteiten. In het atelier worden onder begeleiding creatieve activiteiten gedaan. Gevaarlijke of chemische stoffen worden niet gebruikt. Jaarlijks wordt een risico inventarisatie en evaluatie uitgevoerd. Hierin wordt het veilig werken van de deelnemers en de vrijwilligers geanalyseerd.

Veiligheidsvoorschriften:

  • Leg, zet of hang het gebruikte gereedschap op dezelfde plek weer terug. Bij beschadiging, hoe klein ook, meld het na afloop.
  • Bij brand of ongelukken direct alarm slaan bij de begeleiding.

Noodplan:

Bij de ingang van het atelier hangt een noodplan. Hierop staan belangrijke tel. nummers en hoe te handelen bij ongevallen. Ben Aa, Corrie van Bottenburg en Inge Jager zijn de bedrijfshulpverleners. In geval van nood, bel 112. Jaarlijks controleert Morrenhof Brandpreventie de brandveiligheid

Bij de ingang staat een EHBO koffer volgens BHV norm 2011.

BeaBoog heeft de noodzakelijke verzekeringen lopen zoals bedrijfsaansprakelijkheid.