Voorstellen, verbeterpunten en klachten

Iedereen die bij ons de dagbesteding heeft of bij ons werkt, komt op ideeën voor verbeteringen of veranderingen. Deze willen we graag horen. Het kan ook gebeuren dat je een klacht hebt over BeaBoog. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld of bejegend wordt.

Zaken veranderen of verbeteren:

  • Bespreek je voorstel met Ben Aa op een rustig tijdstip. Neem eventueel je begeleider of vertegenwoordiger(s) mee.
  • Ben Aa kan dan bepalen of het voorstel uitvoerbaar is en wat ze ermee zullen doen. Dit zal aan je worden teruggekoppeld.

Wat te doen bij een klacht:

Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken. Je bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheid je daarvoor gebruikt.

  • Bespreek de klacht met Ben Aa op een rustig tijdstip. 
  • Maak met Ben Aa een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel je begeleider of vertegenwoordiger(s) mee.
  • Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van BeaBoog. Corrie van Bottenburg is als vertrouwenspersoon aangesteld en kan u helpen problemen op te lossen en klachten te behandelen. Ze is te bereiken op tel. 0578-615838. Corrie is bekend met de doelgroep.