Wat leggen we vast en hoe doen we dit?

Aanmeldprocedure Deelnemers aan de dagbesteding

Wanneer iemand zich bij ons aanmeld voor de dagbesteding, wordt er allereerst een kennismakingsgesprek gepland. Dit kan samen met de doorverwijzer en/of met de mantelzorger of familielid. Na de eerste kennismaking is er meestal even de tijd nodig om een en ander te laten bezinken. Afhankelijk van de indicatie, bouwen we het aantal dagdelen langzaam op zodat er genoeg ruimte is om te wennen aan de nieuwe daginvulling. Na een introductieperiode van 3 weken stellen we een contract op. In dit contract staan alle gemaakte afspraken en regels vermeld en wordt zowel door BeaBoog als door de zorgvrager/hoofdaannemer ondertekend.

Professionals/Vrijwilligers

BeaBoog werkt met MBO Niveau 4 en HBO geschoolde begeleiding. 1x  per 6 maanden evalueert de professional, of zoveel vaker indien nodig, met de client de doelmatigheid en de voortgang.

De inzet van vrijwilligers wordt tijdens een intake gesprek deskundig besproken. Bij wederzijdse instemming wordt tot samenwerking overgegaan. Na een proefperiode van twee weken wordt een vrijwilligersovereenkomst opgesteld waarin alle werkzaamheden en afspraken worden omschreven.

 

We gebruiken de volgende formulieren:

- Persoonlijk plan
- Begeleidingsformulieren
- Huisregels (te onderschrijven door iedereen)